Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is een maatregel van de overheid. Dat is het deel van de zorgkosten dat je zelf betaalt. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een wetteijk verplicht eigen risico per jaar. Het gaat om zorgkosten uit de basisverzekering. De hoogte van het eigen risico wordt door de overheid vastgesteld en is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Wanneer je door het eigen risico van 385 euro heen bent, is je eigen risico ‘op’ en worden alle kosten uit de basisverzekering volledig vergoed.

Het eigen risico geldt niet voor kinderen ( t/m 17 jaar), tandarts en zorg uit de aanvullend verzekering.

Voor welke zorg geldt het eigen risico in 2021?
Het eigen risico betaal je  voor de meeste zorg uit je basisverzekering:

–   Medicijnen op recept

–    Bloed onderzoek /SOA test – kan aangevraagd worden via de huisarts

–    Spoedeisende hulp

–    Ambulancevervoer

–    Opname en verblijf in het ziekenhuis

–    Ziekenhuisoperaties

Voor welke zorg geldt het eigen risico in 2021 niet?

Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaal je geen eigen risico:

–  Griepprik

 –  De huisarts en de huisartsenpost

 –  Anticonceptie van 18 tot en met  20 jaar

 –  Bevolkingsonderzoeken (baarmoeder hals kanker, borstkanker, dikkedarm kanker)

 –  Verloskundige hulp en kraamzorg

 –  Hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg

 –  Nacontrole van een levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)

 –  Zorg voor  chronische patienten;  diabeten , COPD, CVR

 –  Wijkverpleging