Griepvaccinatie data

In de maand oktober gaan we alweer de griepprik geven. Patiënten met een indicatie voor de griepprik ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie.

woensdag 26  oktober 2022 15:00-17:00 uur
donderdag 27 oktober 2022 15:00-17:00 uur

    U kunt de gratis griepprik krijgen als u tot bij een risico groep behoort;
    als u 60 jaar of ouder bent
    als u een hart- of vaatziekte heeft die niet meer overgaat
    als u een longziekte heeft, bijvoorbeeld astma of COPD
    als u diabetes (suikerziekte) heeft
    als u een nierziekte heeft
    als u een chronische darm ontsteking heeft
    als u weinig afweer heeft door een ziekte, door een medische behandeling zoals chemotherapie, of door medicijnen die uw afweer verlagen