Wat te doen indien u ontevreden bent?

Bespreek uw klacht met uw huisarts.
Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Dat kan ook wanneer de klacht over bijvoorbeeld de doktersassistent(e) gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. U kunt een afspraak maken met uw huisarts om uw klacht te bespreken.
Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

Klachten functionaris:

Vindt u het lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

De geschilleninstantie:

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter en  uit leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl