Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. In samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam worden bij ons in de praktijk huisartsen opgeleid. Dit houdt in, dat wij aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen en een afgestudeerde arts zich in onze praktijk mag specialiseren tot huisarts. De arts blijft gemiddeld een jaar in de praktijk.

De arts is volledig bevoegd, maar de huisartsen blijven eindverantwoordelijk; er vindt dan ook dagelijks intensief overleg plaats over de contacten en handelingen. Het kan dus voorkomen dat u behandeld wordt door een huisarts in opleiding. Als u daar, om welke reden dan ook, bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan onze assistente doorgeven.